Sunday, September 04, 2016

Eva Fagerli Sæthren - Status 5 - maleri og tegning

10-25 september 2016
Velkommen til åpning 10.9.16. kl. 13.00
Åpningstider: lørd/sønd 12-17  torsd 15-19  
Adr: Platous gate 18 0191 Oslo
Tlf 99322597

I utstillingen Status 5 viser Eva Fagerli Sæthren (1953)  arbeider  innenfor mediene maleri og  tegning.
Inspirert av kontraster og kommunikasjon som oppstår i møter mellom arkitektoniske flater og kulturelle spor i rom vi omgir oss med, forsøker kunstneren å fortelle historier om utvikling og mangfold med minimalistiske virkemidler.  Hun vektlegger materialenes egenverdi, og i malerier på lerret eller plexiglass bruker hun spenningene som oppstår i møtene mellom monkrome flater og strenge konstruksjoner, eller som i frihåndstegning med tusj og pennesplitt - ved hjelp "rette" streker  - i et mer lekent uttrykk.


Kunstneren har bakgrunn fra Mølla Kunstskole og Oslo Tegne og maleskole (Niss). Hun har hatt en rekke separatutstillinger, deltatt på ulike fellesutstillinger og har vært representert på Østlandsutstillingen flere ganger.
                                                      


No comments: