Thursday, September 29, 2016

Buro Berger - Time MachineRefleksjoner:
Hva er tid og hvordan påvirker den hvem vi er og hvordan vi forholder oss til oss selv og andre. Vi kan bringe fram opplevelser fra erindringen som flyter sammen og blir til en helhet. Men den vi var i går vil aldri være helt den samme som den vi er i dag eller i morgen. 

Om utstillingen og kunstneren:
Selv om skulpturene på sett og vis kan fungere som en installasjon er de i utgangspunktet modellert på klassisk vis etter modell. Det keramiske materialet fremhever det plastiske i kroppene og skaper assossiasjoner til blant annet kinesisk keramikkskulptur. Fordi figurene er presset ut av samme støpeform skapes et repetitivt uttrykk som står i kontrast til de individuelle forskjellene frembrakt av ulike materialer og brenningstemperaturer.

Guro Berger (f. 1976, Akershus) bor og arbeider i Oslo, er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (avd. skulptur/ keramikk). Kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet deltatt på gruppeutstillinger ved Internasjonalt Kultursenter og Museum (Oslo), Kunstindustrimuseet (Oslo) og Nittedal Grendehus (Nittedal). 

 

Sunday, September 04, 2016

Eva Fagerli Sæthren - Status 5 - maleri og tegning

10-25 september 2016
Velkommen til åpning 10.9.16. kl. 13.00
Åpningstider: lørd/sønd 12-17  torsd 15-19  
Adr: Platous gate 18 0191 Oslo
Tlf 99322597

I utstillingen Status 5 viser Eva Fagerli Sæthren (1953)  arbeider  innenfor mediene maleri og  tegning.
Inspirert av kontraster og kommunikasjon som oppstår i møter mellom arkitektoniske flater og kulturelle spor i rom vi omgir oss med, forsøker kunstneren å fortelle historier om utvikling og mangfold med minimalistiske virkemidler.  Hun vektlegger materialenes egenverdi, og i malerier på lerret eller plexiglass bruker hun spenningene som oppstår i møtene mellom monkrome flater og strenge konstruksjoner, eller som i frihåndstegning med tusj og pennesplitt - ved hjelp "rette" streker  - i et mer lekent uttrykk.


Kunstneren har bakgrunn fra Mølla Kunstskole og Oslo Tegne og maleskole (Niss). Hun har hatt en rekke separatutstillinger, deltatt på ulike fellesutstillinger og har vært representert på Østlandsutstillingen flere ganger.