Wednesday, March 29, 2017

Each man a Phoenix med Marianne Darlén Solhaugstrand

 
30.03.17 - 23.04.17
Velkommen til vernissage torsdag den 30. mars kl. 17:30 - 19.30

Åpningstider: Torsdag kl. 17 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16 NB: Stengt i Påsken 


 EACH MAN A PHOENIX
 
Marianne Darlén Solhaugstrand er født i Tromsø og bor og arbeider nå på Nesodden. Hun tok hovedfag på Kunsthøyskolen i Oslo i 2004. Solhaugstrand arbeider med maleri hvor hun utforsker kompleksiteten i kjønn og seksualitet. Mye av tematikken i hennes arbeid gjennom flere år med objektifisering av menn og erotisering som maktstrategi, kretser rundt spørsmålet om en kunstners bidrag noengang kan fremstå som ukjønnet, og hvorvidt kjønnet kan transenderes. 
 
- Ofte baseres kvinnens blikk på mannen på det dikotomiske forholdet. I mange av mine modeller har jeg imidlertid ofte møtt en individualisme hvor kjønn og seksuell identitet er forhandlingsbare størrelser. De kulturelle strukturene som fungerer som et rammeverk for lesningen, er kanskje de samme begrensninger som mannen håper å kaste av seg i sin streben etter å iscenescette seg selv som unik, - a law unto himself. 
 
I OSLO PROSJEKTROM viser Solhaugstrand en serie små tusjakvareller, samt noen større arbeider på syntetisk papir. Arbeidene er løst inspirert av diktet “An anatomy of the world av John Donne. Underveis i maleriprosessen har dialogen tatt nye og improviserte vendinger. Abstrakte elementer, graderinger av fargetoner, pigmenteringer og lysspill har fått utfolde seg og har dermed skapt egne muligheter for fortolkning.

Kontaktinformasjon og adresse:
Platous gate 18
tlf 99322597
In Parenthesis
Ulla Schildt
09.03.17 - 26.03.17
Velkommen til vernissage torsdag den 9. mars kl. 17:30 - 19.30
Wilderness                                Ulla Schildt
Ulla Schildt har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og  TAIK, Universitet i Helsinki. Hun ble ferdig med studiet i 2006 og har vært bosatt i Oslo siden. 
De siste årene har hun jobbet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed  ́beherske ́ verden. Bakgrunnen for prosjektet er hennes interesse for Naturhistorisk museum i Oslo og andre institusjoner som presenterer natur i museale sammenhenger. 
I utstillingen på Oslo Prosjektrom ønsker hun viser deler av et større pågående prosjekt med tittel  The Garden, i tillegg til et utvalg av eldre arbeider fra serien A Rare Visitor og Fantasies and Distant Tales of the Removed. Schildt vil bruke tiden til å eksperimentere med nye sammenstillinger av arbeider som en utvidet del av atelierarbeidet, slik at utstillingen vil forandre seg utover i utstillingsperioden.
Åpningstider: Torsdag kl. 11 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16

Monday, March 06, 2017
In Parenthesis
Ulla Schildt
09.03.17 - 26.03.17


Ulla Schildt har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og  TAIK, Universitet i Helsinki. Hun ble ferdig med studiet i 2006 og har vært bosatt i Oslo siden.

De siste årene har hun jobbet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed  ́beherske ́ verden. Bakgrunnen for prosjektet er hennes interesse for Naturhistorisk museum i Oslo og andre institusjoner som presenterer natur i museale sammenhenger.

I utstillingen på Oslo Prosjektrom ønsker hun viser deler av et større pågående prosjekt med tittel The Garden, i tillegg til et utvalg av eldre arbeider fra serien A Rare Visitor og Fantasies and Distant Tales of the Removed. Schildt vil bruke tiden til å eksperimentere med nye sammenstillinger av arbeider som en utvidet del av atelierarbeidet, slik at utstillingen vil forandre seg utover i utstillingsperioden.

Velkommen til vernissage torsdag den 9. mars kl. 17:30 - 19.30

Åpningstider: Torsdag kl. 11 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16

Kontaktinformasjon og adresse:
Platous gate 18, 0191  Oslo 
Tlf 99322597
osloprosjektrom@osloprosjektrom.no