Monday, October 09, 2017

THE TIMES THEY ARE A-CHANGING (Bob Dylan)


Utstillingen er åpen fra 12-29 oktober 2017.
Vernissage torsdag 12 oktober kl 18-20.

Wenche Kvalstad Eckhoff 
(f. 1946 Stange) bor og arbeider i Oslo og har sin utdannelse fra Ealing School of art London, SHKS Oslo, SKA i Oslo.  Hun har vært utstillingsaktiv både nasjonalt internasjonalt fra 1970 og har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Norske bilder Galleri Brandstrup, på Galleri F15 og i Kunstnerforbundet. Hun har vært arrangør-  og kunstner i større landartprosjekter i Norge og utlandet siden 1989 og har mottatt en rekke stipendier og  
GMI fra 1996.

Arkitektur og rom, hjem og identitet, sentrum og periferi er tema kunstneren stadig vender tilbake til i form av større installasjoner i landskap eller bilder og mindre skulpturelle objekter. Hvordan vi forholder oss til omgivelsene i ulike kulturer, landskapet hun selv befinner seg i belyses på ulike måter i mange av hennes arbeider.  


Utstillingen i Oslo Prosjektrom handler om byrommet. Det være seg øyeblikksbilder, strukturer, spor, et speilbilde i en vindusrute, små tilsynelatende uvesentlige detaljer  som fanger kunstnerens oppmerksomhet. Et bilde på byens visuelle uro, et bilde på et urbant landskap i stadig forandring, et symbol på miljøer som blir borte og minner som går tapt. 
Arbeidene som vises på denne utstillingen består av foto, skulptur og 3D objekter på vegg.

Kontaktinformasjon
Platousgate 18,  0190  Oslo
Tlf: 99322597
osloprosjektrom@osloprosjektrom.no