Monday, November 12, 2018

Atle Selnes Nielsen

Atle Selnes Nielsen

15 november - 2 desember 2018


 
Atle Selnes Nielsen arbeider med kinetiske installasjoner. Ideene har som regel lyd som utgangspunkt. Lyd og bevegelse er to sider av samme sak, også i Nielsens installasjoner. Dette bunner i en grunnleggende interesse for lyd som naturfenomen, lydkilder som biologiske varsler om noe som skal eller kan hende. Han forholder seg samtidig til den elektroakustiske musikktradisjonen med begreper som akusmatisk lyd – lyd uten kildereferanser. Her er lyden løsrevet fra enhver kontekst og brukes i kraft av sine klanglige kvaliteter. Han utforsker overgangene mellom nettopp denne kulturlyden og naturlyden.

De siste årene har Atle S. Nielsen laget noen installasjoner med et grovt og industrielt preg, bestående av oljefat, store tannhjul, betong, og med et dystert klangbilde. En av disse er installasjonen Sustain fra 2018 som vises i Oslo prosjektrom. Et halvt oljefat «synger» når en stor hermetikkboks ruller sakte mot utsiden av oljefatet. Boksen fungerer som en mikrofon, med magnet og håndsurret kobbertrådspole mot bunnen. Oljefatet er høyttaler, og den stadige forandringen i kontakt mellom oljefat og hermetikkboks skaper et klangrikt lydbilde som fyller hele rommet. Sustain har et par tilhørende «satelittskulpturer» - Stains - som også vises i Oslo Prosjektrom.
Åpningstider:
Torsdager 15-19, lørdager/søndager 12-16

Oslo Prosjektrom   Platous gate 18    0191 Oslo Tlf 99322597   osloprosjektrom@osloprosjektrom.no

         


Sunday, October 21, 2018

A DARK SUBSTANCE OF LIGTH - Hebe Camilla Wathne
24 oktober til 11 november 2018

Wathne arbeider med tegning, installasjon og skulptur.  Sentrale referansepunkter er økologi, naturen som fenomen og prosess, og verden som mysterie. 


I  utstillingen A dark substance of light har hun tatt utgangspunkt i et fotografi tatt av en romsonde på vei gjennom solsystemet. I bildet synes kun to hvite punkter. Det er jorden og månen som lyses opp av solen. De virker små ogrbare, nesten på vei til å forsvinne i mørket, og på samme tid er de tydelige lyspunkt som påberoper seg oppmerksomhet. 

Fotoet har Wathne gjengitt i form av tegning, og kombinert det med andre tegnede motiv hentet fra nevrobiologi og vegetasjon. Tegningen av fotografiet er også integrert som del av en installasjon bestående av organiske materialer og mineraler.

Tematisk har det å finne linjer, forgreninger og berøringspunkt vært en drivkraft for henne; en søken etter forbindelser mellom oss, naturen og kosmos.

Arbeidene som vises på utstillingen kan også minne om undersøkelser av selve tegnemediets materialitet og opprinnelse, ikke bare ved å spore den tegnede linjen tilbake til berggrunnen, men ved å peke mot lyset, solen, og fotosyntesen som en kilde til at prosessen en gang for milioner av år siden tok til.

Hebe Camilla Wathne (f.1977) har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt soloutstillinger ved blant annet Haugesund Kunstforening og Kunstbanken Hedemark Kunstsenter, og deltatt på kollektivutstillinger som Kjerringøy Land Art Biennale, Rogaland Kunstsenter, Tegnerforbundet, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Østlandsutstillingen.

Åpningstider:
Torsdager 15-19, lørdager/søndager 12-16

Oslo Prosjektrom Platous gate 18 0192 Oslo


Sunday, September 30, 2018

Plastic Revisted / Pippip Ferner
Oslo Prosjektrom

4. - 21. oktober

Plastic revisited retter søkelyset på plastforurensing gjennom tradisjonelle håndverksmetoder. Prosjektet  består av en kombinasjon av små og store installasjoner av funnet plast og fotodokumentasjon.

Pippip Ferner har plukket plast i flere år. Gatelangs, i skogen og langs kysten. Det meste kastes. Noe beholdes og brukes i alt fra store temporære installasjoner til små objekter. I Oslo Prosjektrom viser hun arbeider laget av plast tilsvarende 2000 plastbæreposer. Alt funnet i naturen. Plastposer, plastemballasje fra husholdning, jordbruk og industri blir vasket, strikket, vevd eller flettet og synliggjør plastproblematikken gjennom en morbid estetikk.

Et av arbeidene er en vegginstallasjon (225 x 300cm) som består av 14 individuelt strikkete plastremser som er løselig festet sammen og som flyter ut på gulvet. Noen av remsene kan man fortsette å strikke på.
Ca 400 timers arbeid har gått med til installasjonen. Det er derfor et paradoks at det ikke tåler sollys over tid. Det vil si at 400 timers arbeid vil smuldre opp til små biter, og opphøre som kunstverk, men vil allikevel alltid eksistere.
Først som mikroplast - så nanoplast.


På spørsmål om hvorfor hun bruker all sin tid viet til dette, svarer hun:
“Jeg er fly forbanna. Jeg er lei meg. Fortvilet. Vi evner ikke å forstå at vi er i ferd med ødelegge naturen og havet rundt oss. Småbiter av plast vikles inn i tangen, plastposer dupper i vannskorpa sammen med tomflasker, snusbokser, kondomer og q-tips. 15 tonn plast havner i havet hvert minutt. Nå kan det se ut som om havet har vendt sin vrede mot oss. Og med rette. Plasten skylles tilbake på land som et surt oppgulp fra et irritert hav. Langt over en tredel av marine organismer har plast i magen. Hvordan er sjansen deres til å overleve i et hav som vi nå bruker som søppelplass? Øverst troner vi og spiser til slutt vår egen plast.”


Det er lite ved arbeidene som viser til sinne og fortvilelse. På avstand ser -disse arbeidene tvert imot forlokkende ut. De fremstår på en måte meditative og harmoniske, det er først når man kommer tett på at man føler plasten på kroppen. Da gjenkjenner man hvor de fleste posene stammer fra - Kiwi, Rema, Polet, Coop, Joker m. fler.

Som en del av Plastic Revisited blir deler av installasjonene lagt tilbake på tilsvarende steder som plasten ble funnet for så å dokumenteres. Litt som en rekonstruksjon av en krimsak, der man iscenesetter en forbrytelse.
En lang flette laget av funnet rundballplast blir lagt tilbake ved en gård i Lærdal. En 140 meter lang flette henger som en kveil ned fra 10 meter´n på Hvalstrand bad. Strikkete remser på en skogbunn. Dokumentasjonen vises som en del av utstillingen.Pippip Ferners kunstprosjekt har i snart ti år fokusert på marint mangfold i et hav som blir surere og fylles med plast. Hun har samarbeidet med marinbiologer som har resultert i en rekke arbeider der vitenskapelige referanser omdannes til fabulerende og detaljrike malerier og tegninger. De siste to årene har plasten bokstavelig talt tatt over.
www.pippip.no

Sunday, September 09, 2018

En limpa snusförnuft

Mattias Cantzler,  13-30 september 2018

En limpa snusförnuft är en experimentell lydinstallation, där olika materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen helt nya användningsområden.

I motsättning till verkets titeln är arbetet inte nödvändigtvis särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har Cantzler tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras.

En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma, likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne.

---

Mattias Cantzler (f. 1976, Sverige) är boendes och verksam i Oslo. Han jobbar huvudsakligen innanför installation, skulptur, analog 16mm film, video, animation, fotografi, performance och land art. Hans arbeten är ofta rumsbaserade och stedsspecifika. Tidigare har Cantzler ställt ut verk på bl.a. Galleri 54 (Göteborgs Internationella Konstbiennal), Konstepidemin, Khartoum Contemporary Art Center, Hedmark Kunstsenter och har även deltagit på the 6th International Festival of Ephemeral Art i Sokolowsko.

Monday, August 20, 2018

Pernille Rosfjord - SVEV

Tittelen på utstillingen SVEV henviser til betydningen av det lette svevende- men sterke som vi blandt annet finner i seil, vind og vinger. Pernille Rosfjord viser arbeider med skulptur og installasjon - og er opptatt av lyset som svever rundt, der farger og valører oppstår i skyggene. Kunstneren tar i bruk det matematiske strenge formspråket og balanserer det lett og ledig i arbeidene, som består av komplekse og sammensatte rette former som skaper kontrastene i arbeidene. Ved bruk av geometriske grunnformer, linjer, flater og plan satt sammen i forskjellige vinkler skaper hun organiske former laget av finerplater som er hvitbeiset - der årringene som skinner igjennom kan minne om hud. 
Hennes nye arbeider minner om et seil eller kanskje en sommerfuglvinge som svever med vinden og bruker vindkraft uten å forurense. En form som reiser seg opp,
full av luft og kraft - sterk men skjør.

Pernille Rosfjord (f.1970) har en Ba Degree Fine Art, fra UWE Bristol og Hovedfag fra Institutt for Farge, SHKS Oslo. Etter uteksamineringen i 1995 har hun hatt en rekke separatutstillinger i bl.a  Mandal Kunstforeing, Galleri 1 Bergen og BOA Oslo. Hun har deltatt på kollektivutstillinger som Østlandsutstillingen, Haugar Vestfold Kunstnersenter, Lørenskog Kunstforening, Novemberutstillingen Drammen og Norsk Skulpturbiennale i Vigelandsmuseet 2015 - har fått en rekke stipender og er innkjøpt av Norsk Kulturråd.

www.pernillerosfjord.com

Monday, July 30, 2018

Siri Berqvam - HYFERTorsdag 2. august kl 18 åpner utstillingen HYFER i Oslo Prosjektrom 

Siri Berqvam arbeider med tekstile skulpturer og installasjoner. Hun gir tingene en ny og felles uniformitet, og lager en myk parallellverden som åpner for referanser som de vanligvis ikke forbindes med. Temaer som kropp, teknologi og forgjengelighet preger de siste arbeidene hennes. Hjerneforskning samt populærkulturell science fiction er noen av  inspirasjonskildene, hun er opptatt av parallellen mellom hjerne og håndverk. Berqvam  ser på sine arbeider som surrealistiske fortellinger om samtiden, eller den fremtiden som allerede har blitt en del av oss. 
 
Tittelen på utstillingen HYFER, har hun hentet fra skogen I Saksumdalen, der hun deltok på Eksperiment SUS sommeren 2017. Hyfene kan I dette tilfelle være utstillingens egentlige kropp, som befinner seg langt inne i skogen og milevidt fra den hvite kuben.
  
Siri Berqvam (f. 1977) har en MA fra Kunsthøgskolen I Bergen, der hun gikk ut i 2006. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, (som KHÅK Kunsthall Ålesund, Oppland Kunstsenter og Haugesund Billedgalleri),  samt deltatt i mange gruppeutstillinger (eks. Høstutstillingen, Skulpturbiennalen, Haugar, Astrup Fearnley)
. 
www.siriberqvam.wordpress.com 
 
Utstillingen står fra 2 - 19 august 2018.
Åpningstider: tors. 15-19, lør/søn. 12-16  

Oslo Prosjektrom, Plautous gate 18 Tlf 99322597 

Tuesday, June 12, 2018

PinkyBone viser utstillingen Trans-Dimensional En utstilling om å være transperson


 14-24 juni 2018
Velkommen til vernissage 14 juni kl 18“Dance N” (2018)  fra serien “Dance for Unfinished Peincess”

Født i feil kropp i det feilplasserte kromosomets år. PinkyBone var fortapt, misforstått og utstøtt. Da er det ikke så rart at hen aldri passet i den velkjente esken. Stjernene strålte aldri, tidevannet var problematisk, og det lokket å krysse sanden. Helt til en sen kveld da månen sank, og med den kom en dyp forståelse av selvet. Fra den dagen flagret en ildflue bak nylig åpnede øyne. Disse bildene dokumenterer de første snublende skrittene på veien til frihet fra det påtvungede selvet. 


 “Dance F” (2018)  fra serien “Dance for Unfinished Peincess”

Arbeidene som vises på utstillingen er akvarel og blekk på papir og olje på lerret.

Finissage 24 juni kl 15-20

Åpningstider
tirsdag, onsdag og fredag kl 13-17
torsdag 15-19
lørdag og søndag 12-16