Sunday, February 04, 2024

Bare På Papir - Bente Tømmerås 8. - 25.2.2024

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 8. februar kl 18

I utstillingen Bare På Papir viser Bente Tømmerås papirbaserte arbeider fra de 2-3 siste årene. Utstillingen dekker veggene med tegninger og består av en rekke serier med arbeider montert sammen til ett hele.

Bente Tømmerås   

Bente Tømmerås jobber spontant over en tidsperiode og på denne måten blir seriene til. Ved å bestemme format og utstyr på forhånd, skaper hun rammer om arbeidene slik at de knyttes sammen som uttrykk, selv om hver tegning er unik.

Motivvalget kan være minner, episoder hun har opplevd eller øyeblikkets innskytelser. Det som dukker opp i tankene får komme ned på papiret, helst uten filter og uten viskelær. Arbeidsmetoden er intuitiv og spontan med fokus på tilstedeværelse og variasjon i streken. Det viktigste er at uttrykket i tegningen interesserer henne og målet er å selv bli overrasket over det som kommer ut, oppdage nye ting og stadig pushe videre.

Motivene spenner fra ren abstraksjon til figurative former og kan minne om surrealistiske landskap der betrakteren kan bevege seg inn i formatet og finne egne referanser.

Bente Tømmerås

Bente Tømmerås er en Oslo-basert kunstner. Hun startet kunst-utdanning i 2013 og har blant annet gått på Christiania Kunstakademi, DTK (Kunstfagskolen i Bærum) og Einar Granum Kunstfagskole.

Hun jobber hovedsakelig innen maleri og tegning og har hatt en rekke utstillinger, både juryerte, gruppe- og separatutstillinger. Hun har sitt atelier i Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap og er medlem i LNM/NBK.

Åpningstider:

Torsdager kl. 14-18 og lørdager og søndager kl 12 - 16

Kontaktopplysninger og link til ytterligere informasjon om kunstneren:

Mobil +47 922 96 191

Email:  bente.tommeras@gmail.com        

Instagram: @bentetommeras

Web: www.bentetommeras.no  

Oslo Prosjektrom:

Email: eva.fagerli.saethren@gmail.com

tlf +0047 99322597

Monday, January 01, 2024

Silent Visions av Einar Sandvold 4. – 28.1.2024

Velkommen til åpning torsdag 4. januar 2024 kl 19 – 22

Med utstillingen "Silent Visions" ønsker Einar Sandvold (1994) å skape en verden hvor kaos og orden forenes for å gi rom for både utforskning og ro i en verden hvor betrakteren kan finne harmoni midt i skapelsens uendelige muligheter. 

Arbeidene som vises i denne utstillingen er en utforskning av ukjente virkeligheter, en introspektiv reise som avslører både kunstnerens visjon og betrakterens refleksjoner. Figurene som oppstår søker ikke bare etter en form, men etter en forståelse av seg selv og sin egen skapelse.

Med tro på håndverkets viktighet der han arbeider på lerret og papir bruker han ulike medier som akryl- og oljemaling-, akryltusjer, ulike blyanter, olje- og tørrpasteller - og formidler en stemning av harmoni og mykhet gjennom nøye utforskede teksturer og stramme komposisjoner.

                         Einar Sandvold                        Uten tittel

Einar Sandvold har bakgrunn fra Einar Granum kunstfagskole (2017 - 2019) og har hatt flere soloutstillinger i Norge og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og kunstmesser i- og utenfor Norge, blant annet i Danmark og New York.

Einar er kjøpt inn av blant annet Bonheur ASA og T27 Borettslag i Drammen, og jobber med flere pågående utsmykkingsprosjekter.  Han har mottatt Toten Sparebanks Kulturstipend i 2022.

                                Einar Sandvold             Uten Tittel

Åpningstider:

Torsdager: 13 - 18 og lørdager og søndager: 14 - 18

Kontaktopplysninger:

Mobil: +47 464 43 643

Email: sandvoldart@gmail.com

Instagram: @einarsandvold

Web:  www.sandvoldart.no

Oslo Prosjektrom:

Tlf 47 99322597

Adresse: Platousgate 18 0190 Oslo

Email: eva.fagerli.saethren@gmail.com 

Web: www.osloprosjektrom.blogspot.com

 


Thursday, December 07, 2023

JULEUTSTILLING 7. - 21. DESEMBER 2023


Velkommen til juleutstilling i Oslo Prosjektrom

7. – 21. desember 2023

Torsdag kl 14 - 18 lørdag og søndag 12 - 16 

 

Mil Imeraj

Eva Bjørkvold

Bente Tømmerås

Marit Heggenhougen

Maya Jones

Simone Bredfeldt

Eva Fagerli Sæthren

Bjørg Gammersvik

Sonata Steen

Eli Helgheim

August Albert Sebastian Berntsen


Søndag 10 desember er galleriet åpent til klokken 17.00

Da er vi en del av Lysløypa til ulike kunst og kulturarrangementer på Grønland  i samarbeid med  Nabolagshuset og Kirkens Bymisjon

Platousgate 18   0190  Oslo

Tlf 99322597                                                                                                                          


Monday, November 06, 2023

The Persistence of Technology med kunstnerduoen Tian Miller og Maya Jones

Velkommen til utstillingsåpning 

torsdag 9. november kl. 18:00 

I denne utstillingen tar kunstnerduoen Tian Miller og Maya Jones opp folks forhold til smarttelefonen. Kontrasten mellom samfunnets fokus på effektivisering og håndarbeidets langsomme prosess opptar denne duoen, og de ønsker å kommentere hvordan teknologien har skapt distraksjoner og tap av fokus blant folk. Forskjellig typer håndverk som snekring, broderi samt søm kombineres derfor med moderne teknologi i installasjoner og bilder. Gjenbruk er viktig, og humor benyttes for å balansere alvoret.

Tian Miller (f. 1971)

I Tian Millers kunstnerskap er gjenbruk samt fokus på håndarbeid en viktig motivasjon. Hun ønsker å belyse verdien i materialer som har blitt vraket på grunn av alder, stand eller utseende, og gi disse nytt liv.  Den industrielle revolusjonens innmarsj har fjernet all personlighet i det som skapes. Denne prosessen akselererer fortere og fortere, derfor har det vært viktig for kunstneren å trekke frem håndarbeid som en motvekt til dagens utvikling.

Tian Miller bor og arbeider i Oslo og har sin utdannelse fra Glasgow School of Art (Skottland) og Kunstakademiet i Trondheim (NTNU).  Hun har hatt en rekke kunstneropphold, blant annet i Risør, Düsseldorf (Tyskland), Laxarby (Sverige) og ved Søndre Green gård i Krødsherad, og har stilt ut ved blant annet Babel Visningsrom for kunst, Galleri Ask, Risør kunstpark, Trøndelagsutstillingen 2010, Glasgow Project Room (Skottland) og Atelier Am Eck (Tyskland).  

Maya Jones (f. 1970)

Gjennom sitt kunstnerskap har Maya Jones fokusert på identitet og sitt forhold til samfunnet rundt seg. H seg. Hun arbeider med grafikk, maleri, foto, performancefilm, tekstil og installasjon.

Maya Jones bor og arbeider i Sverige og har sin utdannelse fra Oslo Tegne og Maleskole - og samarbeider med ulike kunstnere i Oslo på ulike prosjekter. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, som Queer Spirit, en gruppe- / vandreutstilling som ble vist en rekke steder, som Stiklestad, Sandefjord kirke, Kulturkirken Jacob. Hun deltok på utstillingen Skape(t) Oslo Bymuseum, PrideArt DOGA og PrideArt på Youngstorget, og har deltatt på duo utstillingene Hecartism med Simone Bredfeldt og Identity med Neoyookaï.                     I 2018 hadde Maya Jones separatutstillingen Transdimensional i Oslo Prosjektrom

Åpent:  torsdager kl. 14-18, lørdager/søndager kl. 12-16 t.o.m. 26. november  

Adresse: Platous gate 18, 0190 Oslo

Kontaktinformasjon:                                                                                                                

Maya Jones: mayawestlyejones@outlook.com Tlf: 

(+47) 41 24 44 03                              

Tian Miller: tianmiller@hotmail.com 

Tlf: (+47) 97758239                                                  

Oslo Prosjektrom: eva.fagerli.saethren@gmail.com   

www.osloprosjektrom.blogspot.com 

Tlf: (+47) 99322597


                                      

 Thursday, September 28, 2023

«Havet lever fint uten oss» med Inger-Johanne Brautaset og Gudrún Gunnarsdóttir 5.-29. oktober 2023

Velkommen til åpning 5. oktober 2023 klokken 18

I utstillingsprosjektet «Havet lever fint uten oss» med Inger-Johanne Brautaset og Gudrún Gunnarsdóttir ønsker kunstnerne å diskutere utnyttelse- og forurensingen av havet og fjordene våre, og hva dette har å si for klimaet og levekårene for oss- og våre etterkommere.

De ønsker her å sette søkelyset på Oslofjorden, de store problemene med forurensing, og hva dette har å si for plante- og dyrelivet. Norske marinebiologer har pekt på hva dumping av giftig slam har å si for miljøet i fjorden og har pekt på at problemene er sammensatt med: «avløp med fosfor og nitrogen, avrenning av næringsstoffer og jordpartikler fra jordbruket, miljøgifter, nedbygging og utfylling strandsonen, tråling og overfiske». Mikroplast i havet har gått inn i næringskjeden og en finner dette helt til Arktis. I ni av ti sjøfugler finner forskere plast i magesekken. Planktonet i havet produserer over halvparten av oksygenet vi puster inn, og det har lenge vært snakk om å borre etter olje i iskanten i nord - der de største forekomstene av plankton finnes. Dør planktonet blir jorda ubeboelig.

Inger-Johanne Brautaset                                    Microplast V  2021 

Inger-Johanne Brautaset bor og arbeider i Bergen og har sin utdannelse fra SHKS Oslo, BKS

Bergen og Vestlandets Kunstakademi Bergen i tekstil/fiber. Hun har bl.a. mottatt 3 årig arbeidsstipend, GI, Vederlagsstipend, BK Hjelpefond og stipend fra Norsk Kulturråd.

Kunstneren er innkjøpt til en rekke private- og offentlige samlinger som Trondheim Kunstmuseum, Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.

Spor etter levd liv og tidligere kulturer har vært hovedtema i hennes arbeider over flere år. Dette har ført til en rekke utstillinger i inn- og utland som Kunstnerforbundet Oslo, National Museum of Fine Art Amman Jordan, Trondheim Kunstmuseum, National Museum of Fine Art Kaunas Litauen og Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter Hamar.

Gudrún Gunnarsdóttir                                          Havet

Gudrún Gunnarsdóttir bor og arbeider i Reykjavik, Island og er utdannet som vever- og tekstildesigner i Danmark. Hun har i de siste 10-15 årene primært satt søkelys på å arbeide med tråden som utgangspunktet for sitt kunstneriske utrykk - som tredimensjonale tegninger. Gudrún har hatt 27 separatutstillinger og har deltatt på utallige gruppeutstillinger både på Island og i utlandet. Hun har undervist på Det Islandske Kunstakademi og hennes verker finnes på de fleste store museene på Island, blant annet National Gallery og Reykjavik Kunstmuseum.

I utstillingsprosjektet “Havet lever fint uten oss” arbeider Gudrún med plasten som finnes i havet, der utallige underlige plastformer beveger seg over alt i verden. Det er disse formene og plastuhyrene Gudrun prøver å utrykke på sin kunstneriske måte.

I arbeidet med utstillingen har kunstnerne hatt felles lesning av «Havboken» skrevet av Morten Strøksnes, som også har skrevet teksten «Når fisk drukner» til kunstnernes publikasjon om prosjektet, som tidligere er vist i Oseana Kunst- og Kultursenter Os i Vestland og LÁ Art Museum Hveragerdi Island, Utstillingne i dette prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Norsk-Islandsk Kulturfond og Muggur SÍM Reykjavík, Island.

Denne utstillingen er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Åpningstider:  torsdager 14 - 18  lørdager og søndager 12 - 16

Les mer om kunstnerne her:

www.inger-johanne.brautaset.no

Friday, September 08, 2023

TWISTED AND RUSTY med LILL YILDIZ YALCIN

Lill Yildiz Yalcin - Second Skin 2022 
Foto: Øystein Thorvaldsen

Velkommen til vernisage Torsdag 14. september klokken 17 - 20 og åpning av separatutstillingen ‘Twisted and Rusty’  hvor Lill Yildiz Yalzin viser helt nye arbeider. 

Utstillingen står til den 28.september 2023.

Lill Yildiz Yalcin (f. 1981) er fra Oslo og jobber hovedsakelig med skulptur og installasjon, med et performativt utgangspunkt. Arbeidene hennes tematiserer offentlig rom, institusjonell kritikk og sosial økologi. Med resirkulerte materialer og en forkjærlighet for armeringsjern og konstruksjonsmaterialer, knytter hun hverdagsliv til aktuell politisk dagsorden.

Kunstneren har stilt ut jevnlig siden 2006, har deltatt på en rekke gruppeutstillinger både i- og utenfor Norge - og har kuratert utstillinger siden 2017. I tillegg har Lill Yildiz lang arbeidserfaring innenfor ulike kulturinstitusjoner og musikkfestivaler. Hun mottok blant annet KORO’s studentpris for 2022,  er kjøpt inn av flere private samlere og er medlem av UKS og NBK.

Følg gjerne Lill Yildiz på instagram:  @frk.yildiz

Åpningstider:  torsdager og fredager kl 16-19 - lørdager og søndager kl 13-16

Kontaktinformasjon:

Oslo Prosjektrom, Platous gate 18 0190 Oslo  

Tlf 99322597

www.osloprosjektrom.blogspot.com


Oslo Spa VII

Da er Oslo Spa VII over for i år. Tusen takk til alle kunstnerne som deltok - og ikke minst JameOne som initiativtaker og kurator. I år har det vært rekordstort publikumsbesøk gjennom hele utstillingen, så takk til alle dere som fant veien til årets utstilling. Dette prosjektet er vi veldig glade for at er en del av Oslo Prosjektroms utstillingsprogram hvert år, og august 2024 er selvfølgelig avsatt for Oslo Spa igjen.

Monday, May 29, 2023

MOMENTS med Nina Havn 1. – 18. Juni 2023 Velkommen til åpning 1. juni kl 18-20

Nina Havn (1958) er født og oppvokst i Bergen, men bor og arbeider i Oslo. Hun arbeider både i et abstrakt- og figurativt formspråk med utgangspunkt i natur- og organiske former.
Nina Havn har bakgrunn fra Visuell Kommunikasjon med Illustrasjon og har arbeidet som billedkunstner på heltid fra 2009. Kunstneren er tilknyttet Galleri Kunsthuset Wendelboe i Bergen og har vært elev hos billedkunstner Dag Lydersen (2013-22) og skulptør Marit Krogh (2019-22) I Oslo Prosjektrom viser Nina Havn malerier av naturens organiske former som abstrakte organiske øyeblikk. Kunstneren ønsker å formidle flyktige øyeblikk gjennom farger og kraften i landskapene vi alle omgir oss med, og hvor vi kan møte oss selv. Nina Havn har hatt en rekke separat- og kollektive utstillinger i utvalg: separatutstilling i Kunsthuset Wendelboe Bergen, Galleri H12 Oslo, Galleri Holmsbustuene, Galleri Bekkjarvik og Galleri Point Oslo, og har deltatt på en rekke kollektive utstillinger i bla Galleri A Oslo, Galleri Ramfjord Oslo, Internasjonalt Maleri Kunstsymposium Austevoll, Oslo Prosjektrom og Galleri Bakerikafeen Tysnes. Kunstneren har gjort flere større utsmykningsoppdrag og er kjøpt inn av private og offentlige bedrifter som Nor Tekstil AS Bodø, Bekkjarvik Torg AS Austevoll, Norden Maritime AS Os, Aker Solution og Sub Sea Bergen. Åpningstider i perioden 1. - 18. juni 2023 Torsdager: kl. 15.00 - 18.00 Lørdager / søndager: Kl. 12.00 – 16.00 Utover dette kan utstillingen sees som vindusutstilling frem til 30. juni 2023 Kontaktinformasjon: Nina Havn telefon 948 67 303 ninahavn1@gmail.com eller Oslo Prosjektrom telefon 993 22 597 osloprosjektrom@osloprosjektrom.no Platous gate 18 0190 Oslo