Wednesday, August 15, 2007


kristin aarnes - maleri og installasjon

Kristin Aarnes (f. 1955) viser en installasjonsmix satt sammen av nye og eldre arbeider hvor hun for første gang stiller ut gjenstander og malerier sammen.
Nye sammensetninger og utstillingsrom gir nye meninger.
Industribiter - knokler - frøskall - ready mades - ting fra hverdagen - foto - tekst - maleri - ståltrådspinn - mel og sot danner portrett av ett verdensbilde i en form for integrasjons- eller rituelle felter der ritualgjenstander får større kraft jo mer de brukes.

Kristin Aarnes har sine opplevelsesrøtter i dype arketyp-rom og plukker og låner slik små jenter samler skatter - blant annet fra andre kulturer, som hun opplever har både bedre bilder og språk som beskriver sterke opplevelser. Hennes reiser i India har revolusjonert hennes arbeid med kunst.

Aarnes er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og har bred utstillingserfaring både på separat-, gruppe- og kollektivutstillinger i inn og utland. Hun har deltatt på Høstutstillingen en rekke ganger, og er innkjøpt av bla Riksgalleriet og Norsk Kulturråd.