Monday, April 24, 2017


The Forgotten Place

Gjert Rognli


27.04–14.05.17
Vernissage 27.04 kl 18.00

Med denne billedserien ønsker Gjert Rognli å bringe fram en forlokkende fargerik fremstilling av et gåtefullt landskap, som formidler surrealisme, mytologi, religiøsitet og tid. Fotografiene iscenesettes med utgangspunkt i natur, scenografi og hans historie.
– I prosjektet The Forgotten Place tar jeg i bruk deler av min oppvekst i nord, hvor nærhet til dyrene, døden og naturen var en naturlig del av livet. Det var i et sjø-samisk bygdesamfunn på 60- og 70-tallet, hvor læstadianismen og naturreligion preget lokalsamfunnet, dette var en uvurderlig erfaring som har gjort mye med min inspirasjon og tolkning av virkeligheten , sier Gjert Rognli.

I fotografiene bruker jeg fraflyttede etterkrigshus som fylles med vann, dyr fra slakteri, levende dyr, min kropp, og naturen er bakteppe for mange av fortellingene mine og livets evige sykluser.
Verkene er åpne for flere spørsmål og tolkninger; har mennesket mistet nærheten til den mer overnaturlige eller religiøse naturen? En fremstilling som bringer oss som betraktere tettere innpå liv og død?
Om kunstneren  Gjert Rognli (f. 1966) bor i Oslo, jobber som multimediakunstner, og har de siste årene jobbet med egne kortfilmer, fotografi, bøker og performance. Han anses i dag som en sentral kunstner fra den Nord-norske regionen og har sterke røtter til sitt fødested. I sine kunstprosjekter behandler han ofte spørsmål knyttet til identitet, religiøse røtter, seksualitet, stillhet og tid. Gjert har mottatt en rekke stipendier og internasjonale priser for sitt arbeid, og hatt mange separat- og kollektive utstillinger i inn- og utland, bl.a i Louvre Museum i Paris. Han har jobbet ved mange av Norges viktigste kulturinstitusjoner som NRK og Nasjonalteatret. Vant også Gullruten som medvirkende i barne og ungdomsprogrammet Go`elg i NRK.

Web:
http://grognli.wixsite.com/theforgottenplace

Åpningstider: Torsdag kl. 15 - 19,  lørdag - søndag kl 12 - 17

Wednesday, March 29, 2017

Each man a Phoenix med Marianne Darlén Solhaugstrand

 
30.03.17 - 23.04.17
Velkommen til vernissage torsdag den 30. mars kl. 17:30 - 19.30

Åpningstider: Torsdag kl. 17 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16 NB: Stengt i Påsken 


 EACH MAN A PHOENIX
 
Marianne Darlén Solhaugstrand er født i Tromsø og bor og arbeider nå på Nesodden. Hun tok hovedfag på Kunsthøyskolen i Oslo i 2004. Solhaugstrand arbeider med maleri hvor hun utforsker kompleksiteten i kjønn og seksualitet. Mye av tematikken i hennes arbeid gjennom flere år med objektifisering av menn og erotisering som maktstrategi, kretser rundt spørsmålet om en kunstners bidrag noengang kan fremstå som ukjønnet, og hvorvidt kjønnet kan transenderes. 
 
- Ofte baseres kvinnens blikk på mannen på det dikotomiske forholdet. I mange av mine modeller har jeg imidlertid ofte møtt en individualisme hvor kjønn og seksuell identitet er forhandlingsbare størrelser. De kulturelle strukturene som fungerer som et rammeverk for lesningen, er kanskje de samme begrensninger som mannen håper å kaste av seg i sin streben etter å iscenescette seg selv som unik, - a law unto himself. 
 
I OSLO PROSJEKTROM viser Solhaugstrand en serie små tusjakvareller, samt noen større arbeider på syntetisk papir. Arbeidene er løst inspirert av diktet “An anatomy of the world av John Donne. Underveis i maleriprosessen har dialogen tatt nye og improviserte vendinger. Abstrakte elementer, graderinger av fargetoner, pigmenteringer og lysspill har fått utfolde seg og har dermed skapt egne muligheter for fortolkning.

Kontaktinformasjon og adresse:
Platous gate 18
tlf 99322597
In Parenthesis
Ulla Schildt
09.03.17 - 26.03.17
Velkommen til vernissage torsdag den 9. mars kl. 17:30 - 19.30
Wilderness                                Ulla Schildt
Ulla Schildt har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og  TAIK, Universitet i Helsinki. Hun ble ferdig med studiet i 2006 og har vært bosatt i Oslo siden. 
De siste årene har hun jobbet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed  ́beherske ́ verden. Bakgrunnen for prosjektet er hennes interesse for Naturhistorisk museum i Oslo og andre institusjoner som presenterer natur i museale sammenhenger. 
I utstillingen på Oslo Prosjektrom ønsker hun viser deler av et større pågående prosjekt med tittel  The Garden, i tillegg til et utvalg av eldre arbeider fra serien A Rare Visitor og Fantasies and Distant Tales of the Removed. Schildt vil bruke tiden til å eksperimentere med nye sammenstillinger av arbeider som en utvidet del av atelierarbeidet, slik at utstillingen vil forandre seg utover i utstillingsperioden.
Åpningstider: Torsdag kl. 11 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16

Monday, March 06, 2017
In Parenthesis
Ulla Schildt
09.03.17 - 26.03.17


Ulla Schildt har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og  TAIK, Universitet i Helsinki. Hun ble ferdig med studiet i 2006 og har vært bosatt i Oslo siden.

De siste årene har hun jobbet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed  ́beherske ́ verden. Bakgrunnen for prosjektet er hennes interesse for Naturhistorisk museum i Oslo og andre institusjoner som presenterer natur i museale sammenhenger.

I utstillingen på Oslo Prosjektrom ønsker hun viser deler av et større pågående prosjekt med tittel The Garden, i tillegg til et utvalg av eldre arbeider fra serien A Rare Visitor og Fantasies and Distant Tales of the Removed. Schildt vil bruke tiden til å eksperimentere med nye sammenstillinger av arbeider som en utvidet del av atelierarbeidet, slik at utstillingen vil forandre seg utover i utstillingsperioden.

Velkommen til vernissage torsdag den 9. mars kl. 17:30 - 19.30

Åpningstider: Torsdag kl. 11 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16

Kontaktinformasjon og adresse:
Platous gate 18, 0191  Oslo 
Tlf 99322597
osloprosjektrom@osloprosjektrom.no

Monday, February 13, 2017

Daniel Slåttnes - Individuasjonsbehandlinger


16. februar - 5 mars 2016
Velkommen til vernissage 16. februar klokken 19.00
Åpningstider: torsdag 15-19  lørdag og søndag 12-16


Daniel Slåttnes jobber med «performative skulpturer» for å undersøke grensene mellom det kunstneriske uttrykket og materialene han jobber med. Han er for tiden opptatt med en serie skulpturer i samarbeid med en stueplante. Siden 2014 har han gått til en psykoterapeut i Oslo med målet å se skulpturene sine som subjekter. Han er nå i en periode med research for en utstilling i september som vil inkludere teknologiske løsninger for å knytte kontakt med skulpturene.
"Generelt er det prosessen hvor individuelle vesener er dannet og differensiert [fra andre mennesker]; særskilt, er det utviklingen av det psykologiske individet som blir adskilt fra det generelle, kollektive psykologi" Jung, C.G. Psykologiske Typer. Samlede verker, vol. 6, par. 757.

Jeg leste dette avsnittet om individuasjonsbehandling i jungiansk psykoterapi for noen år siden. Jeg så for meg hvordan jeg skulle gå til en psykoterapeut med skulpturene i avgangsprosjektet mitt og begynne å se dem på et individuelt plan, kjenne og forstå hver skulptur for seg.
Jeg startet å gå til en psykoterapeut i Oslo en gang i uken. De første møtene gikk til å fortelle hva jeg tenkte og terapeuten forklarte meg hva som ligger i en behandling. Det ble tidlig klart for meg at jeg måtte erkjenne meg selv for å kunne nærme meg skulpturene med noe annet enn et konseptuelt syn.
På vårparten 2015 begynte jeg å jobbe med skulpturer som et møte mellom mitt sjelsliv og materialet. Leireklumpen og klumpen i meg har siden da hatt møter om det iboende i oss. I individuasjonsprosessen oppdager man det iboende så det kan komme frem. Jung så på det som en alkymisk prosess hvor både de såkalt gode og vonde kvalitetene må forenes. Dette er nødvendigvis et personlig prosjekt, men jeg tror det likevel er en allmenn søken.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Inger & Iver Jåks stiftelse