Monday, March 05, 2018

Timeless Machine med Vania Cunha


8-25 mars 2017
Åpningstider: torsd 15-19,  fred og lørd 12-16
Vania Cunha jobber hovedsakelig med installasjon, objekter, tegning og blandede teknikker. Foreldede gjenstander som skrivemaskinebånd og kasserte PC-tastaturer har vært utgangspunktet for hennes praksis de siste årene. Gjennom en billedlig tilnærming reflekterer kunstnerens verker over gjenstandenes 'skjørhet' og 'forgjengelighet' som følge av digitale og teknologiske utvikling. Vania søker å 'redde' minner fra en nær fortid, gjennom det hun kaller en 'arkeologisk prosess', og dermed avsløre en nesten 'glemt tid' for disse objektene og utforske sitt poetiske og kunstneriske potensial. Kunstnerens arbeider kommer med spørsmål knyttet til ideèr om materialitet, tid, forbruk og dagens teknologiske samfunn.  


I utstillingen Timeless Machine viser Vania Cunha arbeider som tar form av stedsspesifikke installasjoner samt abstrakte og kromatiske sammenstillinger. Kunstneren bruker i stor grad repetisjon av de foreldede gjenstandene og deres form i sine komposisjoner som en måte å fremheve objektets skjøre 'skjønnhet',  slik at deres skjulte elementer i en ny tilnærming tar sikte på å skille seg fra virkeligheten. 
Vania Cunha (f. 1984) er en portugisisk kunstner, bosatt i Norge. Hun har en mastergrad i Kunst og Design i det Offentlig Rom og en bachelor i Kunst-maleri, begge fra Kunsthøyskolen i Porto, Portugal. Hun har bl.a blitt tildelt Møre og Romsdal Fylkeskommunes Kunstnerstipend (2013, 2016) og har deltatt i en rekke utstillinger i Norge, Portugal og UK.