Monday, September 21, 2009


"Barcode 09" Eva Fagerli Sæthren

"STATUS II"
EVA FAGERLI SÆTHREN
Maleri og installasjon

26.september - 11. oktober 2009

Vernisage 26.9. kl 12

I utstillingen "Status II" arbeider Eva Fagerli Sæthren med akrylmaleri på lerret oppspent på bygningsmaterialer og akrylmaleri på pleksiglass.

Eva Fagerli Sæthren bruker kontrastene og kommunikasjonen som oppstår i byrommets møter mellom ulike arkitektoniske flater som inspirasjon til å fortelle historier om mangfold med minimalistiske virkemidler. Hun vektlegger materialenes egenverdi og søker spenningen i møtene mellom monokrome flater og strenge konstruksjoner. Billedflatene beveger seg ut i rommet i en installasjon - som danner et samspill mellom de ulike flatene i- og utenfor utstillingsrommet.