Sunday, December 14, 2008


Four Minutes Left - Part Two

Camilla Øyhus

8 - 25 januar 2009
Åpning 8 januar kl 1830
Utstillingens tematikk tar utgangspunkt i minuttene før verden forsvinner og visualiseres gjennom akrylmalerier på treplater og objekter. Prosjektet forsøker å sublimere øyeblikket før destruksjonen og å fremstille tiden som fastfrosset. Dystre fremtidsvisjoner har til alle tider skremt, fascinert og berørt mennesker. I Four Minutes Left utforsker Øyhus hva som oppfattes som visuelt realistisk i grenselandet mellom det linsebaserte uttrykket og den maleriske abstraksjonen i bildene.

Camilla Øyhus har tatt utgangspunkt i det urbane landskap som uttrykk for vår høyteknologiske, men også svært sårbare, sivilisasjon. Byer fungerer som gigantiske maskiner, hvor svært avansert teknologi setter mennesket inn i eksistensielle rammer. Maleriene tar oss med inn i megabyer og apokalyptiske nattlandskap hvor mennesker, skrift og tegn som vanligvis kjennetegner byer er fjernet.
Objektene i utstillingene fungerer som tredimensjonale kommentarer. Desorientering står sentralt i verkene. Ved å ta bort muligheten til gjenkjennbarhet og identifikasjon kan betrakteren oppleve tomhet og oppløsning. Samtidig understreker kunstneren maleriet som overflate gjennom fargebruk og bearbeidelse.

Camilla er født i 1971 og bor og arbeider på Nesodden og i Oslo.
Hun er blant annet utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, St. Lucas kunsthøyskole i Antwerpen og har vært aktiv som kunstner etter fullført utdanning ved Statens Kunstakademi i 2001. Camilla arbeider blant annet med maleri og objektiscenesettelser og er også medlem i kunstnergruppen ”The G.U.N. Ladies” som gjør kunstprosjekter på den nasjonale og internasjonale kunstscenen.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Camilla Øyhus
Tlf: 99 41 06 26
Mail: camillaoyhus@gmail.com
Web: http://camilla.oyhus.no/