Tuesday, August 18, 2015

Utstillingen består av en 3-kanals videoinstallasjon, og undersøker ulike former for visning av video som romlig installasjon.  Arbeidet viser videomateriale tilpasset og projisert på plastiske former, videobilder projisert på ulike plan i rommets dybde og enkle former for video-hologram.
 
Endre Tveitan bor og arbeider i Oslo. Han har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og hans arbeidsfelt er video.  
I 2013 var han representert på Østlandsutstillingen i Lillestrøm og Tønsberg, Dating Service på Autocenter i Berlin og Education reversed på Fotogalleriet i Oslo.  Videre hadde kunstneren separatutstilling i Galleri BOA i 2014 og  One Night Only på Kunstnernes hus, Oslo i 2013.

Endre Tveitan mottok 2 priser for sine arbeider i 2013, Østlandsutstillingens pris og Blixprisen.

Kunstneren vil være tilstede i galleriet torsdager, lørdager og søndager mellom kl. 13.00 og 15.00 i hele utstillingsperioden og kan kontaktes på tlf. og mail for egen avtale.

Endre Tveitan
Tlf: 92832536
Mail: post@endretveitan.com
Hjemmeside: www.endretveitan.com