Tuesday, May 26, 2009

Monday, May 04, 2009THOR MELBY
Rød Flux Celebration
Abstrakte komposisjoner

7 - 28 mai 2009
Vernissage kl. 1800

Thor Melby arbeider med oljemaling på finerplater med mye fysisk bearbeiding av billedflatene. Utstillingsprosjektet handler om det eksistensielle, menneskelig erfaring og søken etter forståelse i spennet mellom det jordiske og det kosmiske.
Bildene er et fysisk uttrykk for ulike valører av den mentale og sanselige Flux.

Melby føler sterkt slektskap med utrykkstradisjonene innenfor etnisk samtids- og improvisasjonsmusikk med harmoni, disharmoni og kontraster.
Thor Melby er autodidakt og dette er hans første separatutstilling.