Tuesday, October 18, 2016


«Stacked Dust, See-through Teeth»
Kjersti  Lande
20 oktober - 6 november 2016Kjersti Lande sier følgende om sitt kunstnerskap:

"Jeg har så lenge jeg kan huske hatt behov for å samle inn og ta vare på ting som er på kanten til det ubetydelige, på grensen til avfall. Mine arbeider kan alle knyttes til et personlig arkiv bestående av billedmateriale og objekter, både funnede og egne. Enkelte fotografier fungerer som grunnlag for detaljerte tegninger, og utvalgte materialer fra samlingen pulveriseres, blandes med gips og størknes til plater. Gipsen og papiret tilfører hver sine ekstra lag til materialet. Det hvite laget isolerer, endrer og forskyver. De resulterende arbeidene er i begge tilfeller til dels skjøre og lette å ødelegge, samtidig som de vil forsinke materialets videre prosess med å bli til støv".

---

Kjersti Lande er er utdannet innen grafikk med bachelor fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2012) og master fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014), og har sin base i Oslo. Hennes utstillingsvirksomhet de seneste årene inkluderer soloutstillingen «Somewhere, There» på Tegnerforbundet, gruppeutstillingen «Magic Language /// Game of Whispers» på Grand Palais i Paris, og «Something Happens Every Day», soloutstilling på KRAFT – rom for samtidskunst i Bergen.
---
En risograftrykket artist-book med tittelen «Sticks + Stones» vil være til salgs for kr. 50,-under utstillingen . Ellers settes priser etter avtale.
 

«Stacked Dust, See-through Teeth»
Kjersti  Lande
20 oktober - 6 november 2016


 
Kjersti Lande sier følgende om sitt kunstnerskap:

"Jeg har så lenge jeg kan huske hatt behov for å samle inn og ta vare på ting som er på kanten til det ubetydelige, på grensen til avfall. Mine arbeider kan alle knyttes til et personlig arkiv bestående av billedmateriale og objekter, både funnede og egne. Enkelte fotografier fungerer som grunnlag for detaljerte tegninger, og utvalgte materialer fra samlingen pulveriseres, blandes med gips og størknes til plater. Gipsen og papiret tilfører hver sine ekstra lag til materialet. Det hvite laget isolerer, endrer og forskyver. De resulterende arbeidene er i begge tilfeller til dels skjøre og lette å ødelegge, samtidig som de vil forsinke materialets videre prosess med å bli til støv".

---
Kjersti Lande er er utdannet innen grafikk med bachelor fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2012) og master fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014), og er basert i Oslo. Min utstillingsvirksomhet de seneste årene inkluderer soloutstillingen «Somewhere, There» på Tegnerforbundet, gruppeutstillingen «Magic Language /// Game of Whispers» på Grand Palais i Paris, og «Something Happens Every Day», soloutstilling på KRAFT – rom for samtidskunst i Bergen.
---
En risograftrykket artist-book med tittelen «Sticks + Stones» vil være til salgs for kr. 50,-under utstillingen . Ellers settes priser etter avtale.