Tuesday, June 30, 2009


Denne urbane utstillingen er et resultat av Roy Waggestads fotografier fra storbyer som New York, Berlin, Tokyo og London. Bildene formidler tematiske serier basert på stemninger i de ulike byene.

I arbeidet med fotografier kombinerer kunstneren klassisk tradisjon med nye teknikker. I likhet med mulighetene i et tradisjonelt mørkerom jobber Waggestad med å skape et resultat og uttrykk som går lenger en det originale motivet, gjerne ved og skape dybde gjennom forskjellige lag i bildene.

I denne prosessen skapes ofte flere serier innenfor et uttrykk eller tema, ofte med utgangspunkt i det urbane miljøet, og da gjerne understreket ved bruk av arkitektur eller strenge linjer fra den industrielle tidsalderen vi lever i. Kunstneren arbeider ofte i det tilsynelatende grensesnitt mellom fantasi og virkelighet, men ved nærmere ettersyn er det kun vinklingen på virkeligheten som er endret.

Roy Waggestad er utdannet ved Queensland College of Arts i Australia (BA & MA)