Thursday, February 26, 2009


flyt.

magenta simonsen
5 - 22 mars 09

I utstillingen «flyt.» tar Magenta Simonsen utgangspunkt i rytme og alt som forholder seg til varighet av energi. Prosjektet består av 5 skulpturer og fotodokumentasjon av skulpturene, som første gang ble vist sommeren 2008 under Canal Street Arendal Jazz og Blues festival - montert flytene i sjøen mellom Knubben og Lille Torungen fyr. Ved å sette skulpturene inn i en annen kontekst er det interessant å se hvordan de nå forholder seg til utstillingsrommet og byens både kontrollerte og kaotiske rytme som også eksisterer rett utenfor utstillingsrommet, kun adskilt av store vindusflater.