Wednesday, March 31, 2010

Terje Finnsen
«Future Sound»
Maleri

1-18 april 2010Terje Finnsen (1968) utforsker maleriets elementære problemstillinger som rom, flate, maleriets stofflighet og atmosfære. Hvert bilde står alene som originale og enkeltstående verk.

Bildene oppstår spontant og finner sin form etter hvert som Terje Finnsen maler. Verkene gir assosiasjoner til abstrakt ekspresjonistisk maleri, samtidig som figurative elementer gjør seg synlige.

«Maleriet har en lang historie, bildene mine inneholder bildets historie, ingenting er nytt, derfor nyter jeg friheten maleriet gir».

Terje Finnsen kommer fra Oslo. Han er utdannet ved Strykejernet tegne- og maleskole i Oslo og Hochschule für bildende Künste i Hamburg, der han avsluttet sitt diplom i 2002. Han har også hospitert ved Statens Kunstakademi i Oslo.

Finnsen har blandt annet hatt utstillinger i galleri Bouhlou i Bergen , Christian Dam i Oslo, Vestfold kunstnersenter, Bergens kunstforening og Sogn og fjordane kunstmuseum. Han har hatt en rekke utstillinger i Tyskland, hans arbeider har vært vist i Polen og er kjøpt inn av Statoil kunstsamling i Stavanger.

Priser fra 12000,- til 30000,-

Kontaktinformasjon:

Terje Finnsen: terjefinnsen@combitel.no http://www.terjefinnsen.com

Sunday, March 07, 2010


mona grini
maleri
13 - 28 mars 2010
vernissage 13 mars kl 12

Mona Grinis bilder er poetiske visjoner og like mye fremstillinger av indre landskap, som gjengivelser av ytre impulser. De kan minne om surrealistiske drømmebilder og fungerer som minner fra en drøm, uten logikk eller sammenheng. Slik stiller hun seg midt inn i den aktive reflekterende kunstscenens refleksjoner rundt den surrealistiske impuls. Dette er et trekk ved samtidskunsten som peker tilbake til modernismens brudd med perspektivet. Subjektet og subjektets eget blikk er målet for kunsten, ikke ferdig definerte rom.

Koloristisk er maleriene duse og harmoniske, i motsetning til de fargesterke arbeidene hun tidligere har vist. Bildene bærer preg av nysgjerrighet i forhold til materialbruk og taktilitet, samtidig som de bærer i seg historier. Noen syner seg som kjente ikonografiske tegn som har sin opprinnelse i vår felles historie. Andre er gjenkjennelige former, rester av folks daglige levde liv. Selv om Grini ofte jobber i bilder fra det urbane landskapet er det alltid elementer av noe organisk som vokser frem og harmonerer lik flekker av fukt eller tagging på murvegger, hvor det halvt oppløste er et gjennomgående trekk.

Mona Grini jobber intuitivt med form og farge. Hun viser en særlig følsomhet i forhold til å fange opp inntrykk fra steder der folk bor – hvor man ikke tenker at temaet er verd et studium. Hun gjør det med en estetiserende holding, samtidig som det rustikke og gjennomskinnelige gir det motstand nok til både å interessere- og på sitt beste, fenge og begeistre.
Gjennom lag på lag med nye verdener sett gjennom Mona Grinis følsomme blikk og håndverksmessige sikkerhet, reflekteres en kunstner i solid utvikling som det er spennende å følge.

Kontaktinformasjon:
Mona Grini: monagri@online.no www.monagrini.com