Monday, November 07, 2016

Velkommen til førjulsutstilling i Oslo Prosjektrom


1-18.12.2016

Velkommen til vernissage torsdag 1. desember 2016
Åpningstider: torsd:15–19, lørd/sønd 12-16
Platous gate 18, 0191 Oslo

Her møter du 13 kunstnere fra Oslo Prosjektroms atelierfellesskap som stiller ut arbeider innenfor ulike teknikker som maleri, grafikk, tegning/akvarell, video, skulptur og foto.
 
Solveig Andersen  -  Ilja Badulin  -  Simone Bredfeldt  -  Bjørg Gammersvik
Nina Havn  -  Anne Helene Jahren  -  Matilda Karlstrøm  -  Magnar Kjeldsmo
Anja Malec  -  Ingunn Moseng  -  Eldar Parr  -  Pinky Bone  - Randi Smith-Sivertsen
 
 

                         Matilda Karlstrøm                     
 
        
 Pinky Bone    

                                     
    Randi Smith-Sivertsen  
                      

 
 

A.R.T - Christian Bøen

Christian Bøen (f.1978) har diplom fra Kunstakademiet i Bergen. Han arbeider med digital- og interaktiv kunst og henter impulser fra kunsthistorien og naturvitenskapen. Han blander ofte egenkomponert lyd og musikk med det visuelle og har lansert seks album innen elektronisk musikk.

A.R.T, 2016
INTERAKTIVT KUNSTSPILL (ART GAME)

Hvordan ville verden sett ut uten kunst? Dette er problemstillingen kunstneren arbeider med i kunstspillet A.R.T. Spillet handler om en kunstner som mister evnen til å skape kunst.
Din oppgave som spiller er å hjelpe hovedpersonen å finne tilbake evnen sin. Gjennom en kunsthistorisk reise må spilleren komme seg fra tidlig modernisme til den mer sammensatte samtidskunsten. På veien får spilleren mulighet til å løse oppgaver, finne manifester, plukke opp gjenstander og sette dem sammen til forskjellige kunstverk.

Målet er å utfordre publikum til å eksperimentere med kunst og ny teknologi.
Presentasjonsvideo: www.surrealist.no\video\art_presentation.mp4
Trailer: www.surrealist\video\art_trailer.mp4


Hva skjer når en billedkunstner lager dataspill?
Siden 1999 har Bøen jobbet med 3D-animasjon og modellering og i 2015 startet han prosjektet www.surrealist.no med mål om å produsere interaktive kunstspill og installasjoner. Ideen og navnet er inspirert av surrealistene og dadaistene som på 1920-tallet brukte spill som et redskap i sin kunstneriske utforskning.

I Oslo Prosjektrom 2016, utfordrer han publikum til å komme og spille kunstspillet A.R.T!

Kontaktinformasjon:
Christian Bøen
Phone: +47 90 59 16 87
E-mail: termodress@gmail.com
Web: www.christianboen.no / www.termodress.com / www.surrealist.no

Tuesday, October 18, 2016


«Stacked Dust, See-through Teeth»
Kjersti  Lande
20 oktober - 6 november 2016Kjersti Lande sier følgende om sitt kunstnerskap:

"Jeg har så lenge jeg kan huske hatt behov for å samle inn og ta vare på ting som er på kanten til det ubetydelige, på grensen til avfall. Mine arbeider kan alle knyttes til et personlig arkiv bestående av billedmateriale og objekter, både funnede og egne. Enkelte fotografier fungerer som grunnlag for detaljerte tegninger, og utvalgte materialer fra samlingen pulveriseres, blandes med gips og størknes til plater. Gipsen og papiret tilfører hver sine ekstra lag til materialet. Det hvite laget isolerer, endrer og forskyver. De resulterende arbeidene er i begge tilfeller til dels skjøre og lette å ødelegge, samtidig som de vil forsinke materialets videre prosess med å bli til støv".

---

Kjersti Lande er er utdannet innen grafikk med bachelor fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2012) og master fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014), og har sin base i Oslo. Hennes utstillingsvirksomhet de seneste årene inkluderer soloutstillingen «Somewhere, There» på Tegnerforbundet, gruppeutstillingen «Magic Language /// Game of Whispers» på Grand Palais i Paris, og «Something Happens Every Day», soloutstilling på KRAFT – rom for samtidskunst i Bergen.
---
En risograftrykket artist-book med tittelen «Sticks + Stones» vil være til salgs for kr. 50,-under utstillingen . Ellers settes priser etter avtale.
 

«Stacked Dust, See-through Teeth»
Kjersti  Lande
20 oktober - 6 november 2016


 
Kjersti Lande sier følgende om sitt kunstnerskap:

"Jeg har så lenge jeg kan huske hatt behov for å samle inn og ta vare på ting som er på kanten til det ubetydelige, på grensen til avfall. Mine arbeider kan alle knyttes til et personlig arkiv bestående av billedmateriale og objekter, både funnede og egne. Enkelte fotografier fungerer som grunnlag for detaljerte tegninger, og utvalgte materialer fra samlingen pulveriseres, blandes med gips og størknes til plater. Gipsen og papiret tilfører hver sine ekstra lag til materialet. Det hvite laget isolerer, endrer og forskyver. De resulterende arbeidene er i begge tilfeller til dels skjøre og lette å ødelegge, samtidig som de vil forsinke materialets videre prosess med å bli til støv".

---
Kjersti Lande er er utdannet innen grafikk med bachelor fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2012) og master fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014), og er basert i Oslo. Min utstillingsvirksomhet de seneste årene inkluderer soloutstillingen «Somewhere, There» på Tegnerforbundet, gruppeutstillingen «Magic Language /// Game of Whispers» på Grand Palais i Paris, og «Something Happens Every Day», soloutstilling på KRAFT – rom for samtidskunst i Bergen.
---
En risograftrykket artist-book med tittelen «Sticks + Stones» vil være til salgs for kr. 50,-under utstillingen . Ellers settes priser etter avtale.