Friday, January 07, 2011

Lakkegata 21 skal desverre rives. Derfor har Oslo Prosjektrom og atelierfellesskap flyttet inn i nye lokaler i Schweigaards gate 34 A. Her er det desverre ikke passende lokaler til prosjektrommet. Vi legger derfor ikke nye utstillingsplaner før lokaler til prosjektommet er på plass. Alle som har søkt utstillingsplass vil få svar så snart nye utstillingsplaner er klare og søknader er behandlet.

Følg med på nettside og blogg - eller hold deg oppdatert ved å sende oss en mail slik at du settes opp på mailingslisten vår.