Monday, April 04, 2011

ÅPENT HUS
med utstilling og åpne atelierer
9 april 2011 kl 11 - 18


Velkommen til arrangementet som er en del av den offiesielle markeringen i forbindelse med åpningen av den nye gangbroa mellom Grønland og Bjørvika, hvor publikum inviteres til å delta i på ulike kunstneriske innslag og en kunst-og kulturvandring i områdene Tøyen, Grønland og Bjørvika.

På websiden www.nygangbro.no kan du laste ned kart og program.

Friday, January 07, 2011

Lakkegata 21 skal desverre rives. Derfor har Oslo Prosjektrom og atelierfellesskap flyttet inn i nye lokaler i Schweigaards gate 34 A. Her er det desverre ikke passende lokaler til prosjektrommet. Vi legger derfor ikke nye utstillingsplaner før lokaler til prosjektommet er på plass. Alle som har søkt utstillingsplass vil få svar så snart nye utstillingsplaner er klare og søknader er behandlet.

Følg med på nettside og blogg - eller hold deg oppdatert ved å sende oss en mail slik at du settes opp på mailingslisten vår.