Monday, April 04, 2011

ÅPENT HUS
med utstilling og åpne atelierer
9 april 2011 kl 11 - 18


Velkommen til arrangementet som er en del av den offiesielle markeringen i forbindelse med åpningen av den nye gangbroa mellom Grønland og Bjørvika, hvor publikum inviteres til å delta i på ulike kunstneriske innslag og en kunst-og kulturvandring i områdene Tøyen, Grønland og Bjørvika.

På websiden www.nygangbro.no kan du laste ned kart og program.