Friday, December 07, 2007

OSLO PROSJEKTROMS JULEUTSTILLING MED 22 AV KUNSTNERNE MED ATELIER PÅ HUSET HAR ÅPNET.
DETTE BLIR DEN SISTE UTSTILLINGEN I ST. OLAVSGATE FØR VI FLYTTER TIL LAKKEGATA 21 FOM JANUAR 2008.

PÅ UTSTILLINGEN FINNER DU ET UTVALG ARBEIDER INNENFOR MALERI, TEGNING, GRAFIKK OG SKULPTUR AV FØLGENDE KUNSTNERE:

EVA BJØRKVOLD
EDITH ENGELBRETHSEN
MICHAEL JONES
ANNELI HOEL FJÆRLI
KARIN ECHBERG
MONA GRINI
MAGENTA SIMONSEN
OLGA DUDYGINA
ESPEN SØRLI
BERIT LIEN OPHUS
KRISTIN LUNDGAARD
INGERLIN KROGH
ANNE KRAFFT
DAG HOL
INGER MEYER
KARI BARKENES
MARIANNE FJELD
KARINA DANNEVIG
GRO MUKTA HOLTER
BARRY SPRADBROW
INGERBORG MARIE HELGELAND
LISBETH LAURITZEN