Tuesday, January 26, 2010

Axel Rios

”En Linje til Klassikerne”
30. jan - 14. februar 2010

Vernisage 30.1. kl 13

La venus del espejo - Velazquez
Axel Rios 09

Axel Rios
(Chile) presenterer sitt prosjekt ”En linje til Klassikerne”. Utstillingen består av en sammenhengende linje, som representerer en samling av 11 viktige verk fra kunsthistorien. Utvelgelsen av kunstverkenene er basert på Rios personlige oppfatning av hvilke verk som står igjen som noe mer enn bare en del av kunsthistorien, de kan også beskrives som ikoner i det kollektive minne.


Baco - Caravaggio
Axel Rios 09

Saturday, January 02, 2010


Anne Fløttum "jeg kan høre hjertet ditt"


flyveøvelser
anne fløttum
8 – 24 januar 2010
åpning 8 januar kl 18.30

 
Utstillingen flyveøvelser presenterer funderinger omkring overganger, mellom det konkrete og det tenkte, å strekke seg etter en forståelse av den andre – og la seg overraske.

I fotoserien jeg kan høre hjertet ditt har Anne Fløttum invitert forskjellige personer til å ta med en de er glad i – for å lytte på hjertet til hverandre.  Fotografiene består av par, venner og familierelasjoner. De er et forsøk på å fange det konsentrerte, innovervendte blikk – hvor personen tilsynelatende ikke ser, men lytter med hele kroppen. Kunstneren tenker på dette som en poetisk handling – symbolsk for å ville nå et annet menneskes hjerte, men også som en teknisk handling som vitner om menneskets tilkortkommenhet – fordi veien til et møtepunkt mellom to mennesker er så kompleks og ubeskrivelig.

Installasjonen stjerneskap er et alminnelig treskap, som ved hjelp av boremaskin er gjennomhullet etter en kopi av melkeveien. Gjennom å tre inn i skapet og lukke dørene vil betrakteren få en opplevelse av å stå i en stjerneklar natt.Hver stjerne er et tittehull. Et tilsynelatende ubetydelig møbel blir en port til universet