Sunday, October 21, 2018

A DARK SUBSTANCE OF LIGTH - Hebe Camilla Wathne
24 oktober til 11 november 2018

Wathne arbeider med tegning, installasjon og skulptur.  Sentrale referansepunkter er økologi, naturen som fenomen og prosess, og verden som mysterie. 


I  utstillingen A dark substance of light har hun tatt utgangspunkt i et fotografi tatt av en romsonde på vei gjennom solsystemet. I bildet synes kun to hvite punkter. Det er jorden og månen som lyses opp av solen. De virker små ogrbare, nesten på vei til å forsvinne i mørket, og på samme tid er de tydelige lyspunkt som påberoper seg oppmerksomhet. 

Fotoet har Wathne gjengitt i form av tegning, og kombinert det med andre tegnede motiv hentet fra nevrobiologi og vegetasjon. Tegningen av fotografiet er også integrert som del av en installasjon bestående av organiske materialer og mineraler.

Tematisk har det å finne linjer, forgreninger og berøringspunkt vært en drivkraft for henne; en søken etter forbindelser mellom oss, naturen og kosmos.

Arbeidene som vises på utstillingen kan også minne om undersøkelser av selve tegnemediets materialitet og opprinnelse, ikke bare ved å spore den tegnede linjen tilbake til berggrunnen, men ved å peke mot lyset, solen, og fotosyntesen som en kilde til at prosessen en gang for milioner av år siden tok til.

Hebe Camilla Wathne (f.1977) har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt soloutstillinger ved blant annet Haugesund Kunstforening og Kunstbanken Hedemark Kunstsenter, og deltatt på kollektivutstillinger som Kjerringøy Land Art Biennale, Rogaland Kunstsenter, Tegnerforbundet, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Østlandsutstillingen.

Åpningstider:
Torsdager 15-19, lørdager/søndager 12-16

Oslo Prosjektrom Platous gate 18 0192 Oslo