Thursday, September 29, 2016

Buro Berger - Time MachineRefleksjoner:
Hva er tid og hvordan påvirker den hvem vi er og hvordan vi forholder oss til oss selv og andre. Vi kan bringe fram opplevelser fra erindringen som flyter sammen og blir til en helhet. Men den vi var i går vil aldri være helt den samme som den vi er i dag eller i morgen. 

Om utstillingen og kunstneren:
Selv om skulpturene på sett og vis kan fungere som en installasjon er de i utgangspunktet modellert på klassisk vis etter modell. Det keramiske materialet fremhever det plastiske i kroppene og skaper assossiasjoner til blant annet kinesisk keramikkskulptur. Fordi figurene er presset ut av samme støpeform skapes et repetitivt uttrykk som står i kontrast til de individuelle forskjellene frembrakt av ulike materialer og brenningstemperaturer.

Guro Berger (f. 1976, Akershus) bor og arbeider i Oslo, er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (avd. skulptur/ keramikk). Kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet deltatt på gruppeutstillinger ved Internasjonalt Kultursenter og Museum (Oslo), Kunstindustrimuseet (Oslo) og Nittedal Grendehus (Nittedal).