Sunday, November 01, 2009

JULEUTSTILLING 5-22 desember 2009
Kunstnere i Oslo Prosjektroms atelierfellesskap deltar på juleutstillingen med maleri, grafikk, tegning, foto, glassarbeider mm.

Vernisage lørdag 5 desember kl 12.00Line Schjølberg
7- 22 november 2009
vernisage 7.11 kl 12.00
Maleri og Installasjon


I Line Schjølbergs nye separatutstilling i Oslo Prosjektrom reflekterer arbeidene temaer som beskyttelse, frykt for løsrivelse og sårbarhet. Maleriene har en poetisk tilnærming, men ved nærmere ettersyn vil man oppdage kontraster som det søte, trygge mot det mørke, skumle. Den truende skogen, den hvite benken, de mørke buskene, det trygge gjerdet, den fremmede fuglen, det gode samholdet og den uvisse fremtiden - er alt med på å skape en tvetydighet i det klart opplagte og romantiske. Ting er tilsynelatende ikke alltid slik som det ser ut. Noe ulmer under overflaten, kanskje brister idyllen.
Kunstneren ønsker ikke å legge for mange føringer for betrakteren. Ved blandt annet å bruke barn i arbeidene mener hun at barn kan være døråpnere til lukkede rom og åpne opp for personlige tolkninger.

Line Schjølberg mottok Bærum Kommunes Kunstpris i 2003, og er innkjøpt av Bærum Kommunes Kunstsamling. Hun har ved to anledninger vært representert på utstillinger ved Henie Onstad kunstsenter, senest i 2008 med et landskapsprosjekt.

I 2010 skal Line Schjølberg ha separatutstilling både i Ålesund kunstforening og Risør kunstforening.


Line Schjølberg "Rommet Innenfor"