Monday, November 17, 2014

 
Tanker i tråd  
en utstilling av billedvev og broderier 

Randi Bjerkås Lyngra 
 
20. november – 7. desember
 
Velkommen til vernissage 20. november kl 18.00

Åpningstider: torsdag kl 15-|19 lørdag og søndag kl 12-17

(eller etter avtale med kunstneren)


Meander         Randi Bjerkås Lyngra

Randi Bjerkås Lyngra har utdannelse innen tekstil fra Statens Lærerhøgskole i forming, har studert tegning og maling ved Kunstskolen i Trondheim, i London og Paris og er bosatt i Hyggen i Røyken.

Hennes arbeider er innkjøpt av bl.a. Røyken kommune, Bærum Kommune, Buskerud fylkeskommune, Drammen Tingrett, Norsk kulturråd og flere bedrifter.  Det store sceneteppet på 30 m2 ved Hyggen skole i Røyken er hennes verk.

Utstillingen i Oslo Prosjektrom består av tre større billedtepper, en del originale broderier i stålramme og trykk av broderier.
Arbeidene er laget i Randis atelier/vevstue i Hyggen, der tre vindusvegger slipper inn lys fra omgivelsene ved Drammensfjorden.

Om verkene sine sier Randi:
Det langsomme arbeidet med tråden. Se på formene og fargene i naturen, følge årstidene.
Vinter - hvit og mørk, vårens klare farger, sommerens frodige former og høstens fargeprakt.
Roen det gir i sinnet når jeg sitter i veven med trådene.
Kjenne på følelsen av at noe blir til mellom fingrene mine.
Bare være til, bare være tilstede...

  Randis arbeider kan du se på  www.rblyngra.no