Monday, November 09, 2015TREVERK(3)
JOAKIM BLATTMANN 
 12-29 november 2015
Åpning 12 november kl 18

Treverk er del av et pågående arbeid med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser i trær. Opptakene bearbeides og manipuleres i ulik grad. Trærne som det har blitt gjort opptak fra inngår i installasjonen, og ved bruk av kontakthøyttalere/transducere festet til disse, farges lydmaterialet av trestokkene før det når ut i rommet. Lydinstallasjonen som vises ved Oslo Prosjektrom er tredje arbeid i denne serien.

Joakim Blattmann er lyd- og billedkunstner og tok sin mastergrad ved Kunstakademiet i Trondheim i 2012. Blattmanns arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid og konserter. Han jobber ofte med lyd som et bevegelig fysisk materiale, med en fascinasjon for materialets fysiske og samtidig flyktige egenskaper. Feltopptak, akustisk økologi og objekters iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer.


www.jblattmann.com