Tuesday, November 13, 2007


”Kunst for et bedre klima”
17 november - 2 desember 2007

åpning kl. |1400

Alf Magne Austad
Håkon Bleken
Nini Anker Dessen
Dag Hol

Ørnulf Opdahl

Gino Scarpa
Kjartan Slettemark
Håvard Vikhagen
Elisabeth Bjørnsen Werp
Nicolaus Widerberg

Utviklingsfondet har gjennom prosjektet
”Kunst for et bedre klima” engasjert kunstnerne til å lage kunstverk med ”klima” som tema.

Frans Widerberg gir bort fire flotte litografier til prosjektet.

Inntektene fra salg av kunstverkene går til Utviklingsfondets miljø- og utviklingsprosjekter for småbønder som rammes av klimaendringer i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Åpningen av kunstutstillingen skjer på:

Oslo Prosjektrom St.Olavs gt 21 0165 Oslo

lørdag 17 november kl 14.00

Rune Gerhardsen vil åpne utstillingen, og muligens kommer også Erik Solheim for å si noen ord om hvor viktig det er å se miljø og fattigdomsbekjempelse under ett.
De fleste av kunstnerne vil være tilstede under åpningen.

Les mer om kunstnerne og prosjektet på:
http://www.utviklingsfondet.no

Kontaktinformasjon:
Tone Dalen
Kommunikasjonssjef Utviklingsfondet
Grensen 9b 0159 Oslo
tone@utviklingsfondet.no
23 10 95 70 / 970 82 572


Abonner på vårt nyhetsbrev: www.utviklingsfondet.no/nyhetsbrev

Bli fastgiver til Utviklingsfondets miljøprosjekter: www.utviklingsfondet.no/fastgiver