Sunday, October 14, 2007GRO MUKTA HOLTER

The land of images

Malerier 2007

Gro Mukta Holter (f. 1976) samler bildeinntrykk fra ulike kilder i samtiden. Inntrykk fra levende bilder, tv, film, gamle familiealbum osv settes inn i en ny kontekst. Det viktige blir ikke lenger bildenes opprinnelige uttrykk, men hvordan de presenteres som en rekke oppløste, transformerte bruddstykker av inntrykk som kan minne om snapshots. Denne typen billedsampling fratar orginalene sin opprinnelige mening og gjenskapes i nye unike verker. Utfordringen ligger i å balansere det motstridende i måtene å bearbeide tolkningen av de visuelle inntrykkene vi omgir oss med til daglig - og gi disse en ny identitet.

Gro Mukta Holter har diplomeksamen fra Kunsthøgskolen i Oslo (2002). I tillegg til flere separatutstillinger i og utenfor Oslo har hun deltatt på en rekke kollektive utstillinger og ble tildelt Statens 2-årlige kunstnerstipend for yngre nyetablerte kunstnere i 2006.

Kontaktinformasjon:
Mob: +47 41 44 09 23
E-post: gro_holter@hotmail.com
Web: www.galleri-groholter.com