Tuesday, May 03, 2016

HABITATA - RANDI SMITH-SIVERTSEN5.mai – 22.mai 2016
tirsd/onsd 12-16  torsd 15-19 - lørd/sønd 12-16
Velkommen til vernissage torsdag 5. mai kl. 19.00utstillinga viser måleri og silketrykk som omhandlar ulike aspekt ved
den konkrete staden der vi lever og utviklar oss         : landskap og by
maleri : naturhabitata  
silketrykk : byhabitata
bydører – bygolv -  bytak -  bysletta -  byveggar 
bybyggjar -  bygrenser -  bybebuar -  bybrukar

Randi Smith-Sivertsen jobbar med silketrykk ved Norske Grafikeres Verkstad. Måleri og foto har over ei årrekke vore sideprosjekt til arbeidet som arkitekt. 


sivertsen@outlook.com