Wednesday, February 21, 2007

1 ledige atelierplass fra 1 oktober 2007

Oslo Prosjektrom og Atelierfellesskap har foruten visningsrommet 75 billedkunstnere og designere som arbeider innenfor en rekke ulike medier. Vi har felles spiserom, kursrom og kjøkken, snekkerrom, tilgang på dyptrykkpresse, dusj etc.. Leie ca kr. 1400,- pr m2. rom pr år inkl. fellesarealer, fellesutgifter og oppvarming.

Ta kontakt med
Eva Fagerli Sæthren
mail@osloprosjektrom.no
tlf. +47 99322597

No comments: