Monday, September 28, 2015

Velkommen til ny utstilling i Oslo Prosjektrom med 
Vernissage 1.10.15 kl 19.00

Utstillingen viser en serie generative digitale grafiske arbeider, der små biter av et foto blir kopiert utover en større flate og danner fraktale mønstre.
«I love it, but I hate this» er en kinetisk skulptur der syv motorer drar i hver sin retning i en strikk, og skaper en slags evigvarende strøm av bevegelse.
Greger Stolt Nilsen tok sin mastergrad i billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim. Han jobber i hovedsak med teknologi- og systembaserte arbeider. Algoritmer, datamaskiner, elektronikk og mekanikk er som oftest tilstedeværende i arbeidene og er også mange ganger roten til ideene som utføres. «Feil kjøreretning SNU» er Gregers første separatustilling.

No comments: