Monday, November 07, 2016

A.R.T - Christian Bøen

Christian Bøen (f.1978) har diplom fra Kunstakademiet i Bergen. Han arbeider med digital- og interaktiv kunst og henter impulser fra kunsthistorien og naturvitenskapen. Han blander ofte egenkomponert lyd og musikk med det visuelle og har lansert seks album innen elektronisk musikk.

A.R.T, 2016
INTERAKTIVT KUNSTSPILL (ART GAME)

Hvordan ville verden sett ut uten kunst? Dette er problemstillingen kunstneren arbeider med i kunstspillet A.R.T. Spillet handler om en kunstner som mister evnen til å skape kunst.
Din oppgave som spiller er å hjelpe hovedpersonen å finne tilbake evnen sin. Gjennom en kunsthistorisk reise må spilleren komme seg fra tidlig modernisme til den mer sammensatte samtidskunsten. På veien får spilleren mulighet til å løse oppgaver, finne manifester, plukke opp gjenstander og sette dem sammen til forskjellige kunstverk.

Målet er å utfordre publikum til å eksperimentere med kunst og ny teknologi.
Presentasjonsvideo: www.surrealist.no\video\art_presentation.mp4
Trailer: www.surrealist\video\art_trailer.mp4


Hva skjer når en billedkunstner lager dataspill?
Siden 1999 har Bøen jobbet med 3D-animasjon og modellering og i 2015 startet han prosjektet www.surrealist.no med mål om å produsere interaktive kunstspill og installasjoner. Ideen og navnet er inspirert av surrealistene og dadaistene som på 1920-tallet brukte spill som et redskap i sin kunstneriske utforskning.

I Oslo Prosjektrom 2016, utfordrer han publikum til å komme og spille kunstspillet A.R.T!

Kontaktinformasjon:
Christian Bøen
Phone: +47 90 59 16 87
E-mail: termodress@gmail.com
Web: www.christianboen.no / www.termodress.com / www.surrealist.no

No comments: