Wednesday, March 29, 2017

In Parenthesis
Ulla Schildt
09.03.17 - 26.03.17
Velkommen til vernissage torsdag den 9. mars kl. 17:30 - 19.30
Wilderness                                Ulla Schildt
Ulla Schildt har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og  TAIK, Universitet i Helsinki. Hun ble ferdig med studiet i 2006 og har vært bosatt i Oslo siden. 
De siste årene har hun jobbet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed  ́beherske ́ verden. Bakgrunnen for prosjektet er hennes interesse for Naturhistorisk museum i Oslo og andre institusjoner som presenterer natur i museale sammenhenger. 
I utstillingen på Oslo Prosjektrom ønsker hun viser deler av et større pågående prosjekt med tittel  The Garden, i tillegg til et utvalg av eldre arbeider fra serien A Rare Visitor og Fantasies and Distant Tales of the Removed. Schildt vil bruke tiden til å eksperimentere med nye sammenstillinger av arbeider som en utvidet del av atelierarbeidet, slik at utstillingen vil forandre seg utover i utstillingsperioden.
Åpningstider: Torsdag kl. 11 – 19,  lørdag – søndag kl. 12 – 16

No comments: