Sunday, September 09, 2018

En limpa snusförnuft

Mattias Cantzler,  13-30 september 2018

En limpa snusförnuft är en experimentell lydinstallation, där olika materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen helt nya användningsområden.

I motsättning till verkets titeln är arbetet inte nödvändigtvis särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har Cantzler tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras.

En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma, likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne.

---

Mattias Cantzler (f. 1976, Sverige) är boendes och verksam i Oslo. Han jobbar huvudsakligen innanför installation, skulptur, analog 16mm film, video, animation, fotografi, performance och land art. Hans arbeten är ofta rumsbaserade och stedsspecifika. Tidigare har Cantzler ställt ut verk på bl.a. Galleri 54 (Göteborgs Internationella Konstbiennal), Konstepidemin, Khartoum Contemporary Art Center, Hedmark Kunstsenter och har även deltagit på the 6th International Festival of Ephemeral Art i Sokolowsko.

No comments: